In Nederland maakt de Thomas Foundation for Micro Credits deel uit van de drie samenwerkende Thomasstichtingen. De twee andere zijn:

- de Thomasstichting voor Jongeren. Zij richt zich op de dagelijkse zorg, inclusief huisvesting en schoolgaan, van kinderen in de leeftijd van vier tot 16 jaar.
- de Stichting Thomas Bouwprojecten. Zij zorgen voor de hardware: schoolgebouwen, weeshuizen en kleinere projecten zoals wasplaatsen, sanitaire voorzieningen, waterputten en allerlei andere concrete zaken op verzoek van de zusters.

De drie stichtingen worden bijgestaan door een Raad van Advies met veel ervaring in de stichtingen en de specifieke activiteiten.

Onze stichting telt slechts drie bestuursleden wat voldoende is voor het coördineren van de activiteiten die in Nederland plaatsvinden. Alexander is initiatiefnemer en sinds de oprichting in 2007 combineert hij het voorzitterschap met de rol als penningmeester. Margriet is secretaris en het geweten van de stichting. Jan is als marketing- en communicatiedeskundige vooral bezig met hoe we ons naar buiten toe presenteren en speelt een belangrijke rol in de fondsenwerving.

 

Alexander Schiebroek

Voorzitter / Penningmeester

Margriet Leenders

Secretaris

Jan van de Bovenkamp

Bestuurslid